Przewody kompensacyjne służą do połączenia termoelementu z urządzeniem pomiarowym
Przewody kompensacyjne służą do połączenia termoelementu z urządzeniem pomiarowym

Przewody kompensacyjne służą do połączenia termoelementu z urządzeniem pomiarowym, regulacyjnym lub rejestrującym temperaturę. Termoelement zbudowany jest z dwóch żył z dwóch różnych materiałów połączonych razem na jednym końcu pełniąc funkcje tzw. spoiny pomiarowej oraz dwóch wolnych końców „+” i „–” stanowiąc spoinę odniesienia.

Napięcia termoelektryczne dla przewodów kompensacyjnych w określonym zakresie temperatur odpowiadają napięciom termoelektrycznym dla termopar według PN-EN 60584-3. Odchylenia dla przewodów pomiarowych i kompensacyjnych są opisane normą DIN 43722. Dostępne są dwie klasy dokładności, wyższa klasa dokładności (1) jest dostępna tylko dla przewodów termoelektrycznych – są to przewody z materiałów identycznych jak termopary. Klasa dokładności (2) dostępna jest zarówno dla przewodów termoelektrycznych jak i kompensacyjnych. W naszej ofercie dostępne są również wersje zgodne z IEC, DIN lub ANSI.

Posiadamy bogatą ofertę wykonania powszechnie występujących izolacji takich jak: PVC, silikon, teflon, włókno szklane lub kombinacje wcześniej wymienionych materiałów.

Zapraszamy do współpracy !