Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe/Cu
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe/Cu

Firma „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI realizauje pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe/Cu.

Celem projektu jest wdrożeniu do produkcji nowej generacji wyrobów w postaci bimetalowych linek i splotów Fe/Cu (stalowo-miedzianych) przeznaczonych na przewody elektryczne stosowane m. in. energetyce kolejowej.

Wdrożenie ww. produkcji odbędzie się dzięki powstaniu linii technologicznej składającej się ze skręcarki tabularnej linek oraz linii ciągarniczej.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 1 567 350,00 PLN
War­tość pro­jek­tu: 3 542 340,00 PLN

Dzięki realizacji projektu firma wdroży we własnej działalności gospodarczej dwa nowe produkty:
– Linki wieszakowe 10mm2 wytwarzane z drutu Fe/Cu. Pobierz PDF>>>

– Łączniki szynowe 185mm2 wytwarzane z drutu Fe/Cu. Pobierz PDF>>>

Przejdź do oferty>>>