Eltron-Kabel Sp. z o.o. powstał w Jaworznie w 1989 roku. Firma działa w obszarze nowoczesnych i zaawansowanych technologii przetwórstwa miedzi. Specjalizuje się w produkcji kabli i przewodów elektrycznych do przemysłowych zastosowań, dostarczając swoje produkty do międzynarodowej sieci fabryk największych koncernów elektrotechnicznych.

Od września 2019 roku firma stała się częścią grupy Helukabel. Nawiązana współpraca przyczyni się do rozwoju firmy, pozwoli na wymianę wiedzy oraz doświadczeń, co z pewnością będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności oferty.

Brak ofert dla Ciebie? I tak na Ciebie czekamy!


Aktualne oferty pracy znajdziesz na górze strony.

Jeśli wśród nich nie widzisz pasującej do Twoich umiejętności, wyślij nam swoje CV korzystając z poniższego formularza. Trafi bezpośrednio do działu HR, a tam dziewczyny potrafią prawdziwe cuda!

Zawsze siegamy do naszej bazy, zanim ogłosimy rekrutację na zewnątrz.

Nie zwlekaj - wypełnij już teraz:

Załącz swoje CV:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eltron-Kabel Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 14, 43-600 Jaworzno, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807458, NIP: 632-01-00-775, REGON: 003554058, numer telefonu +48 32 615 00 02
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@eltron-kabel.pl
 2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 4. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 6. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 7. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.


Klikając w przycisk „Wyślij aplikację” zgadzasz się na przetwarzanie przez Eltron-Kabel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rozwojowej 14, 43-600 Jaworzno, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Eltron-Kabel Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, jednak przez okres nie dłuższy niż 2 lata.