DOFINANSOWANIE ZADANIA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

flaga-pl godlo-pl

 

 Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

 Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 

Celem projektu jest poprawa warunków pracy poprzez zamontowanie osłon na maszynach, które wpłyną na zmniejszenie  emisji hałasu na stanowiskach pracy.

Całkowita wartość projektu: 124 950 zł

Dofinansowanie:  99 960 zł